Candidatura Gurean – En casa

01 Promover un plan de eficiencia energética y el uso de energías renovables.
Energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien
erabileraren plana sustatu.
02 Estudiar la modernización de instalaciones sociales y deportivas.
Eraikin sozialen eta beste kirol-instalazioen
modernizatzearen aukera aztertu.
03 Fomentar la actividad físico recreativa de todos los socios.
Bazkide guztien jarduera fisiko ludikoak sustatu.

04 Incentivar el carácter cultural de la Agrupación.
Elkartearen izaera kulturala bultzatu eta indartu.
05 Impulsar la iniciativa, participacion y cooperacion de los socios.
Bazkideen ekimenak, parte hartzea eta elkarlana bultzatu.
06 Potenciar la comunicación con los socios, secciones y con el exterior.
Bazkideekin, atal guztiekin eta kanpokoekin
komunikazioa hobetu eta indartu.