Prezioak

BAZKIDEEN HILEKO KUOTA:

18 urtetik gorakoak 25,35 €
Kadeteak(14-17 urte bitarte) 17,00 €
Haurrak  (6-13 urte bitarte)   8,55 €
Benjamínak (2-5 urte bitarte)
    3,80 €
Hileko derrama (3 urtetik 78 urte bitarte)                                              3,00 €
                            

UDAKO PASEEN PREZIOAK 2023

EGUNEKO SARRERAK: EKAINAREN 2tik IRAILAREN 10 ARTE
UDAKO BONUAK: EKAINAREN 2tik IRAILAREN 10 ARTE

 

 

UDALDIA

HILABETE 1

15 EGUN

7 EGUN

EGUN 1

EGUN1/2 *

14 – 64 URTE 600 € 300 € 210 € 110 € 25 €  20 €
6 – 13 URTE 455 € 230 € 170 € 85 € 18 € 14 €
0 – 5 URTE 205 € 105 € 85 € 45 € 12 € 8 €
+ 65 URTE 500 € 250 € 175 € 90 € 15 €. 12 €

*EGUN ERDIKO SARRERAK SALMENTA ETA SARTZEKO ORDUTEGIA 16:00ETATIK AURRERA

1.- Paseak eskatzeko FAMILIA LIBURUA (adingabekoen edo deskontua duten senideen kasuan) edota NAN aurkeztu beharko dute txartelaren tamainako argazki inprimatu batekin batera.

2.- 14 urtetik beherakoentzat ezinbesteko baldintza izango da bazkide nagusi batek lagunduta etortzea bai udako pasea (ekainaren 2tik irailaren 10era) bai eguneko sarrera erretiratzeko.

3.- Paseak egun naturaletarako dira, hau da, egunak korrelatiboak dira, eta, beraz, igerilekura etortzen ez diren egunek berdion balio dute.

4.- Paseen prezioa, osorik eta aldez aurretik ordainduko da gure bulegoetan.

5.- Bazkideen senideentzako prezio bereziak daude: 1. mailarako %50eko deskontua eta 2. mailarako %25eko deskontua udaldiko eta hilabeteko bonuetan. 15 egun eta 7 eguneko bonuetan, deskontua %25ekoa izango da 1. mailako senideentzak. Eguneko sarreretan ez dago deskonturik Ahaidetasuna FAMILIA-LIBURUAREN bidez justifikatu beharko da.

6.- Zuzendaritza Batzordeak bere gain  hartzen du bazkide ez direnentzat eguneroko sarrerarik ez jaulkitzeko ahalmena, instalazioak gainezka daudenean