Aurpegi-azterketa bidezko sarbidea

Aurpegi-azterketa bidezko sarbidea

Donibane Kirol Elkarteak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari, pertsona fisikoen datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio askeari dagokienez, eskatzen dizkion baldintzak eta neurriak ezarri ditu, aurrerantzean (DBEO) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa, aurrerantzean (DBLO), Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorraren 35. artikuluak (EBEO 2016/679) ezartzen duen betebeharrari dagokionez, datu biometrikoen tratamenduari dagokionez, kasu honetan, datuak erraz ezagutuz eskuratzeko tratamenduei dagokienez.