Junta Directiva

2024ko urtarrilaren 30ean eratu zen ofizialki Donibane Kirol Elkartearen Zuzendaritza Batzorde berria, Carlos Sotelo Enriquez presidentea buru zuela, hauteskundeetara hautagaitza bakar gisa aurkeztu ondoren. Hamabi kidek osatzen dute.

Batzordekideak

Carlos Sotelo Enríquez
Lehendakaria

Arantxa Ariz Ganuza
Lehendakariordea

Ana Unanua Santesteban
Idazkaria

Ramón Martín Carrero
Diruzaina

José Miguel Amorena Etxarte
Bokala

Miguel Casares Iglesias
Bokala

Rafael Ezquer Álvarez
Bokala

Sonia García Barandalla
Bokala

Santiago Iricibar González
Bokala

Iban Irisarri Pizorno
Bokala

Ioana Solano Sebastián
Bokala

Cristóbal Telletxea Elizalde
Bokala

Jarduera-programa

Klubeko ordezkari berriek lan-arlo desberdinak sustatzen jarraituko dute beren proposamenekin, hala nola atalak, langileak, obrak eta instalazioak, kudeaketa ekonomikoa, digitalizazioa, jasangarritasuna, komunikazioa, ostalaritza, gizarte- eta kultura-jarduerak, adinekoak eta bazkidearen defentsa.

GIZARTE EKINTZA

Gizarte-harremanak eta bizikidetza ona sustatu nahi dira, baita gatazkak konpontzeko elkarrizketa sustatu ere. Berdintasuna eta inklusibitatea hobetzea dira Zuzendaritza Batzorde honek egin nahi dituen beste ekintza batzuk.

Gizarte-topaketarako espazio egokiak bultzatzea, pertsona guztientzako kirol-jardueretan laguntzea, kultura, aisialdia eta atsedena.

Kide izatearen sentimendua sustatzeko ere lan egingo da, bazkide bakoitzak bere konpromisoa eta erantzukizuna har dezan Elkartearen martxa onean.

OREKA EKONOMIKOA

Elkarteari eustea eta inbertsio berriak funts propioekin egin behar dira. Estatutuetan kuoten urteko eguneratzea sartu nahi da, KPIaren arabera. Horrez gain, kanpoko kontabilitate-aholkularitzaren laguntzarekin jarraitu nahi da, eta urtero kanpoko auditoretza bat egin nahi da.

Ataletako aurrekontuari eusteko (dirulaguntzak, babesa eta mezenasgoa, lehia-funts publikoak) besteren funtsak bilatzea sustatzea da agintaldian garatu nahi den beste ekintza bat.

Urteko aurrekontua zorrotz betetzea, epe ertain eta luzerako inbertsio-plan bat ezartzea behar berriekin eta instalazioen zaharkitzearekin bat etorriz, eta aurrekontu-oreka hobetzeko bazkide berrien sarrera baloratzea dira gauzatu nahi diren beste neurri batzuk.

INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK

Mantentze zuzentzaileko prozesuak hobetu nahi dira eta klubaren mantentze-lanetako taldeari konpromiso handiagoa eskatu. Gorabehera txikiak gehienez ere 72 orduko epean konpontzeko helburua ezarriko da.

Azken bi urteetan abian jarritako mantentze-sistemaren aplikazioa amaitzeko ere lan egingo da. Horretarako, bazkideei pizgarriak emango zaizkie mantentze-beharrak detektatzen laguntzeko.

Zuzendaritza Batzorde honen beste jarduera-ildo batzuk honako hauek dira: erabilera intentsiboko instalazioen garbiketa-protokoloak berrikustea, legegintzaldirako helburu jakinak dituen mantentze prebentiboko plan bat abian jartzea, eta instalazioen itxiera perimetralaren kontserbazioa eta kanpoko itxura indartzea.

INSTALAZIOAK MODERNIZATZEA

En 2024 se construirá la piscina exterior junto a comedores, previa aprobación de la Junta de Compromisarios. La renovación de la terraza exterior del Edificio Social para mejorar su accesibilidad y condiciones de uso llegará en 2025.

La nueva Junta Directiva preparará el proyecto de rehabilitación del frontón antiguo y explorará las posibilidades de convertirlo en un equipamiento multiuso, en 2026. Un año después, en 2027, se ejecutarán las obras del frontón.

También se planeará la actuación en la zona del patinódromo, una vez que se resuelva el contencioso con el Ayuntamiento de Pamplona en relación al talud.

DIGITALIZAZIOA

Bazkidearen atariaren funtzionalitateak eta zerbitzuak hobetzen jarraitzea klubak egingo duen lana izango da. Sarbideetan aurpegiak ezagutzeko sistemak ezartzen jarraituko da. Halaber, giltza kendu behar zaien instalazio jakin batzuetarako sarbideak digitalizatzen lan egingo da.

Energia-kontsumoen kontrol digitalerako ekipoen instalazioan aurrera egitea eta bazkideei baliabide digitalen erabilera areagotzeko laguntzea izango dira beste neurrietako batzuk.

KOMUNIKAZIOA

Bazkideekin komunikatzeko bideak hobetzen jarraituko du Elkarteak, web orriko eta bazkidearen atariko edukiak eta zerbitzuak handituz. Zuzendaritza Batzordearen eta ataletako ordezkarien arteko komunikazioa arinagoa izango da. Gainera, bazkideen eskaerei arinago erantzutea bilatuko da.

Euskarazko komunikazioa hobetzea eta administrazio publikoek sustatzen dituzten sentsibilizazio-kanpainekin gehiago lankidetzan aritzea dira erakundearen beste lan-ildo nagusiak arlo horretan.

ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA ETA JASANGARRITASUNA

Energia-iturri berriztagarriekin ordezkatzeko inbertsio-planak aurrera jarraituko du. Argiztapen-instalazioak ere modernizatuko dira, kontsumo txikiko gailuak erabil ditzaten.

Bazkideak baliabide energetikoen erabilera arduratsuagoaren inguruan sentsibilizatzea, taldearekiko konpromisoaren printzipioaren pean, garatu beharreko beste neurri bat izango da.

Gainera, berdeguneen auditoria egingo da, espezieen kontserbazioan hobekuntzak, mantentze eraginkorragoa eta baliabideen erabileran aurreztea baloratzeko.

Perimetroko heskaia berreskuratu eta mantendu nahi da.

OSTALARITZA

Agintaldiaren hurrengo urteetan, bazkideek gogobetetze-inkestan proposatutako hobekuntza-gomendioak aplikatuko dira. Gorabeheren kontrol bat egingo da QR kode bidez, eta Zuzendaritza Batzordeak zerbitzuaren zuzeneko gainbegiratzea indartuko du.

Ostalaritzako zerbitzuak birplanteatu nahi dira produktuen kartari, arreta-ordutegiei eta prezioei dagokienez, zerbitzuaren errentariarentzako helburu eta konpromiso argiak finkatzeaz gain. Horri gehitu behar zaio elkartearen ostalaritza-instalazio guztien kudeaketa bateratzeko erabakia.

ADINEKOENTZAKO JARDUERAK

Beharrezkotzat jotzen da elkarteko adinekoei zuzendutako kirol-, jolas- eta kultura-jardueren programa bat garatzea. Programa garatzeko kanpoko finantzaketa ere bilatu beharko da, bai Administrazioarena, bai erakunde pribatuena. Donibane Kirol Elkarteko bazkide ez diren auzoko adinekoak parte hartzera gonbidatu daitezke.

ESTATUTUEN ALDAKETA

Elkartearen estatutuen edukia eguneratu behar da, gaur egungo errealitatearen arabera, genero-berdintasunari eta hizkera ez-sexistari dagokienez. Halaber, komeni da finantzaketarekin edo hauteskunde-deialdiekin lotutako alderdiak berrikustea, besteak beste.